Fokusgrupper

Nye produkter i samarbejde med forbrugerne

Vil man kende en forbrugersgruppes holdninger til et emne eller et produkt, er fokusgrupper en rigtig god metode at finde dem på. I en fokusgruppe sidder en mindre gruppe, udvalgt til formålet, og diskuterer et givent emne indenfor nogle rimeligt frie rammer. Modsat i et interview, hvor interviewer gennem sine spørgsmål guider den interviewede på vej, er fokusgruppen et mere åbent forum, hvor deltagerne i højere grad kan komme frit til orde. Det betyder, at der kan dukke emner, holdninger og synspunkter op, som man ikke havde tænkt på på forhånd. Desuden kan sammensætningen af fokusgruppen bruges til at få et bredt indtryk af, hvilke holdninger der findes. Og hvis der er uenighed deltagerne imellem, kan holdningerne skærpes og argumenterne udfoldes, hvilket er med til at give en dybdegående forståelse for de forskellige standpunkter.

Fokusgrupper giver mange muligheder

Fokusgrupper kan bruges til en lang række af forskellige ting. Det kan bruges til at udvikle nye produktmuligheder, som er på vej, men endnu ikke har fundet deres endelige form. Ligeledes kan det bruges til at sammenligne flere forskellige produkter, og finde fordele og ulemper ved dem hver især. Det kan også bruges tidligere i en udviklingsproces, for eksempel til at udvikle produkter, der passer til et bestemt behov. Eller endnu tidligere, til at afdække hvilke behov, der findes. Det kan endvidere bruges til at finde ud af, hvordan et mærke eller brand bedst muligt kan udvides, med tanke på både forbrugere, virksomhed, produktionsteknik, marked med mere. Eller til at udvikle nye produkt- eller marketingkoncepter, der kan styrke virksomhedens position i medierne og på markedet.

Fokusgruppemodellen har mange fordele. En ting er, at forbrugere med forskellige holdninger kan repræsenteres. En anden er, at forskellige synspunkter kan komme til udtryk i en sammenhæng hvor der findes forskellige og modstridende holdninger. Derudover kan debatten i høj grad foregå af sig selv, og den, der afholder fokusgruppen behøver ikke nødvendigvis komme med så mange input. Kører diskussionen af sporet, kan den nemt styres i den rigtige retning, men samtidig med at spændende diskussioner, der ikke nødvendigvis var planlagt, kan udfoldes og give mange forskellige, interessante resultater.

Fokusgrupper inddrager forbrugernes meninger

Når et produkt, en idé eller et koncept er udviklet i samarbejde med potentielle forbrugere, er det nemmere at finde en vej til færdigt produkt, der i højere grad tager hensyn til deres ønsker og behov. Det kan give produkter, der fra starten af bliver populære og appelerer til forbrugerne. Konkurrencedygtigheden kan altså styrkes ved at lade forbrugernes holdninger komme til udtryk – det er jo dem, der i sidste ende skal bruge produkterne. Derfor er det både fornuftigt og meningsfuldt at inddrage dem i udviklingsprocessen så tidligt som muligt.

A&B Analyse tilbyder at afholde fokusgrupper for virksomheder, til brug til udvikling af produkter, koncepter, markedsstrategier med videre. En god måde at finde fremtidens behov og skabe de bedst mulige produkter.