Postkasseanlæg

Få styr på brevene med et postkasseanlæg

Der har været krav om, at nye etageejendomme skal have postkasser i et samlet anlæg tæt på hoveddøren de seneste 40 år, og siden årsskiftet 2009-2010 har de ældre etageejendomme i Danmark også fået brevsprækkerne udskiftet med postkasseanlæg i stueetagen.

Postkasseanlæg letter arbejdet en hel del for de danske postbude, der hurtigt kan fordele adressens post i de forskellige postkasser. Samtidig sikrer en samlet anordning en sikker modtagelse af post, uden at denne skades eller fjernes af uvedkommende.

Et postkasseanlæg er altså lovpligtigt, men derfor kan der alligevel være en lang række overvejelser, inden man etablerer sine postkasser i bygningen.

Overvejelserne kan gå på praktiske, designmæssige og økonomiske spørgsmål, som man skal tage hensyn til. Der findes et stort marked for postkasser, og det er selvfølgelig vigtigt, at postkasseanlægget passer ind i omgivelserne. Selvom tanken om mange postkasser på ét sted kan virke klodset, kan et postkasseanlæg faktisk tage sig ganske nydeligt ud, hvis det tænkes ind i bygningens rum og stil.

Hvis man er villig til at investere lidt ekstra i sit postkasseanlæg kan det eksempelvis godt betale sig at få lavet et skråtag, som blandt andet kan sikre at gamle aviser og affald ikke ender som en åben skraldespand ovenpå postkasserne. På den måde opretholdes et stiligt udseende ved postkasseanlægget.

Find den rigtige placering til postkasseanlægget

Postkasseanlæg kan både placeres udenfor og indenfor. Det handler mest af alt, om at finde den løsning, som passer bedst til bygningen.

Ligegyldigt, om anlægget sættes op inde eller ude, vil de fleste firmaer kunne levere postkasseanlægget i gode materialer, som kan tilpasses placeringen, såsom galvaniseret stål og anodiseret aluminium. Om det skal monteres inde eller ude afhænger også af ønskerne til sikkerhed i det enkelte byggeri.

Ofte anbefales det dog, at anlægget placeres indendørs, hvis der er plads til det. Der vil ikke forekomme slid på bygningens facade, og i forhold til sikkerhed er det sværere for eventuelle hærværksmænd at bryde ind og gøre skade. Derudover holder postkasserne længere, og posten vil være 100 procent beskyttet mod fugt.

Det, der taler for en udendørs løsning, er til gengæld, at uvedkommende ikke skal have udleveret en nøgle eller kode til opgangen for at tilgå postkasseanlægget.

Erstat de gamle postkasser med et postkasseanlæg

Eftersom der er helt bestemte regler at følge, er der meget, der ikke står til diskussion, når man skal erstatte de gamle brevsprækker med et postkasseanlæg.

Hvis man skal have skiftet postkasser ud i ældre etageejendomme er det dog en oplagt mulighed til at se på, om der har været problemer i forhold til den tidligere placering af postkasser. Har der været hærværk eller uønsket adgang i opgangen på grund af postkassernes placering? Her kan man benytte chancen og ændre placeringen fra udendørs til indendørs eller omvendt.

Ved nybyggeri kan postkasseanlægget på samme måde indtænkes i arkitekturen.

På den måde kommer postkasserne til at fremstå som en arkitektonisk medspiller fremfor en modspiller i opgangen.